Gratis Consult    Ervaren Chirurg    Altijd Bereikbaar 

365 dagen per jaar van 8 tot 20 bereikbaar!
    020 305 00 30

Hoe bereid ik mij voor op de ingreep?

Plastische Chirurgie is net zoals Algemene Chirurgie ingrijpend voor het lichaam en zal een herstelperiode vergen. Hoe beter u bent voorbereid en hoe gezonder uw lichaam, hoe groter de kans op een goed resultaat.

De voorbereiding hangt natuurlijk af van de grootte van de ingreep. Een ooglidcorrectie voeren wij bijvoorbeeld poliklinisch uit met lokale verdoving. Een borstverkleining is vaak onder algehele anesthesie met een overnachting.  Houdt in ieder geval rekening met de onderstaande zaken:

Medicatie

Indien u bepaalde medicatie gebruikt, kan u worden verzocht hiermee te stoppen of dit af te bouwen. Dit gebeurt altijd in overleg met mij uw behandelend arts.

Neem iemand mee

Op de dag van de ingreep komt u bij voorkeur niet alleen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Na de ingreep bent u door de ingreep en de verdoving niet in staat zelf deel te nemen aan het verkeer. U denk misschien van wel, maar uw lichaam focust op herstel en niet op het verkeer. Bovendien vergoeden veel verzekeraars schade niet indien u in deze toestand tot deelneemt aan het verkeer.

Algehele narcose: Niet en drinken tot 23:00 ’s avonds

Een borstverkleining doen wij onder narcose ( algehele anesthesie).  Voor een narcose dient u nuchter te zijn. Nuchter wil zeggen een lege maag. U eet en drinkt (een heldere drank zoals thee of water) voor het laatst tot maximaal 22:00 op de avond voorafgaand aan de ingreep. ’s Ochtends eet u niet, maar mag u wel een heldere drank (bijvoorbeeld thee) drinken.

Poliklinische behandeling

Meestal kunt u dezelfde dag weer naar huis. Dit betekent dat u geen slaapspullen mee hoeft nemen. Wel is verstandig om toiletspullen en eventueel schone kleding mee te nemen.

Nachtopname

In sommige gevallen blijven mensen één nacht in de kliniek. Dit kan gebeuren indien u borstverkleining is gecombineerd met andere ingrepen zoals bijvoorbeeld een liposuctie of buikwandcorrectie. In dat geval kunt u een pyjama en ander slaapgerei meenemen.

Welke informatie krijgt u van ons vooraf:

  • Instructies m.b.t. voorbereiding op de ingreep
  • Praktisch informatie
  • Instructie m.b.t. nazorg en follow-up