Gratis Consult    Ervaren Chirurg    Altijd Bereikbaar 

We zijn op dit moment telefonisch bereikbaar!
    020 305 00 30

Plastische Chirurgie: De risico’s en complicaties

Ik vind het van belang dat u volledig inzicht heeft in de ingreep en de risico’s en complicaties.Ik ben als plastisch chirurg ook verplicht om u volledig te informeren inzake risico’s en complicaties. Dit zal ook uitgebreid aan bod komen tijdens het consult.

Bewust zijn van de risico’s

U zult moeten beslissen of de voordelen van het te bereiken doel afwegen tegen de risico’s en mogelijke complicaties. We zullen u dan ook vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hierin staat dat u de risico’s en complicatie volledig begrijpt. En dat u begrijpt welke ingreep u ondergaat.

Plastische Chirurg is heel erg veilig

Plastische chirurgie is een zeer nauwkeurige manier van behandelen, maar geen exacte wetenschap. Goede resultaten mag u absoluut verwachten, maar 100% garantie is er nooit. In sommige situaties blijkt het niet mogelijk in één keer een optimaal resultaat te behalen.  Een hersteloperatie is dan nodig.

Iedere operatie brengt risico’s met zich mee

De behandelingen die ik uitvoer zijn chirurgisch en daaraan zijn bepaalde risico’s verbonden. Complicaties komen gelukkig niet vaak voor binnen onze kliniek maar er is altijd een risico (hoe klein ook) op bijvoorbeeld een slechte of langdurige wondgenezing, infectie, wondvocht of pijn na de ingreep.

Daarnaast is er ook nog een risico dat het eindresultaat niet optimaal is door ongunstige littekenvorming, huidverkleuring of infecties. Bloedingen in het wondgebied, infecties en ontstekingen zijn daarnaast niet geheel uit te sluiten, maar komen zelden voor.

Omdat risico’s en complicaties ook nog eens zeer specifiek zijn en verschillen van persoon tot persoon, heeft het geen zin hier een hele lang lijst met mogelijke complicaties op te sommen. Ik informeer u hierover uitvoerig tijdens het consult, afgestemd op uw situatie en de gekozen ingreep.