Gratis Consult    Ervaren Chirurg    Altijd Bereikbaar 

365 dagen per jaar van 8 tot 20 bereikbaar!
    020 305 00 30

Borstvergroting

Wat is een borstvergroting

Wat is een borstvergroting?

Een borstvergroting is een ingreep waarbij met behulp van borstimplantaten of lichaamseigen vet (zie lipofilling) het volume van de borsten wordt vergroot. Het doel kan zijn het vergroten van de borsten, het verbeteren van de vorm van de borsten of beide. De medische term voor een borstvergroting is Mammoplastie. Ook asymmetrie en aangeboren vormafwijkingen van de borsten kunnen door een borstvergroting verholpen worden.

Wat doet een borstvergroting niet ?

Ernstige hangende borsten zullen niet (voldoende) met een borstvergroting worden gecorrigeerd. Het verhelpen van deze hangende borsten en direct daarbij het vergroten van de borsten, kan alleen als er gelijktijdig een borstlift wordt uitgevoerd.

Een borstlift kan meestal gelijktijdig met een borstvergroting worden uitgevoerd maar soms is een aparte ingreep nodig. Ik zal u daarin uiteraard adviseren.

Bent u een kandidaat voor een borstvergroting?

Ben ik een goede kandidaat voor een borstvergroting?

De wens voor het hebben van een borstvergroting is zeer persoonlijk. Uzelf en niemand anders maakt uiteindelijk de keuze voor deze ingreep. Het is mijn taak en die van onze consulente om uw verwachtingspatroon af te stemmen met het te verwachten eindresultaat.

”Mijn borsten zijn te klein”

De wens van grotere borsten komt vaak voor bij verschillende groepen vrouwen . Jonge vrouwen met kleine of zeer kleine borsten kunnen bijvoorbeeld mentaal hinder ondervinden van te kleine borsten. Ook kan een borstvergroting een prima oplossing zijn voor vrouwen met asymmetrische borsten.

“Mijn borsten lijken op theezakjes”

Vrouwen die één of meerder zwangerschappen hebben ondergaan of flink zijn afgevallen klagen vaak over de zogeheten ‘theezakjes’. De borsten hebben dan minder vulling dan voor de zwangerschap / gewichtsverlies. Vaak gaat het dan om het bovenste deel van de borsten.

“Mijn borsten zijn gaan hangen”

Er zijn ook vrouwen die ontevreden zijn over de vorm en het volume van de borsten na gewichtsverlies of door het ouder worden.  Borsten kunnen een andere vorm krijgen of gaan hangen. Soms kan een borstvergroting in combinatie met een borstlift een goede oplossing zijn.

Een borstvergroting is geschikt voor bijna iedereen

In principe is iedereen geschikt voor een borstvergroting. Er zijn wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • U bent lichamelijk gezond
 • Uw borsten zijn volledig ontwikkeld
 • U bent meerderjarig
 • De huid is voldoende stevig

Een borstvergroting een goede oplossing voor u?

In alle gevallen is het voor mij belangrijk dat u realistische verwachtingen heeft van het resultaat. Tijdens het consult bespreken we dit uitgebreid. Met behulp van voor- en na foto’s, en met pasprotheses, zijn we in staat een realistisch beeld te geven van het mogelijke eindresultaat. U krijgt alle informatie die u nodig heeft om de juiste beslissing te nemen.

Borstvergroting: Methode

Methoden van Borstvergroting

In bijna alle gevallen vindt borstvergroting plaatst door middel van implantaten. Ik zal daar kort over uitweiden. Een alternatief voor implantaten kan zijn lipofilling. Er wordt dan lichaamseigen vet in de borsten aangebracht die daarmee een (beperkte) vergroting ondergaan. Lipofilling van de borsten kan met name interessant zijn voor vrouwen die een borst besparende operatie hebben ondergaan. Ik zal deze optie ook kort toelichten

Wat u moet weten over borstimplantaten

Dit type implantaten zijn gevuld met een siliconen gel. De gel voelt aan als natuurlijk borstweefsel. Het implantaat is stevig en flexibel tegelijk en hierdoor zeer geschikt voor het vormen, verstevigen en vergroten van de borsten.

Implantaten lekken niet

De discussie gaat vaak over het wel of niet lekken van siliconen borstimplantaten.  Ik gebruik alleen Mentor en Allergan implantaten.  Een implantaat bestaat uit een buitenkant van siliconen gevuld met cohesieve siliconen gel aan de binnenkant.  Door de speciale samenstelling van deze gel zal er geen gel uitlopen als je het implantaat in tweeën snijdt. Het lekken van een implantaat is zodoende nagenoeg onmogelijk en dit wordt door deze fabrikanten ook als zodanig gegarandeerd.

Kapselvorming

Het lichaam schermt alles wat er niet in thuis hoort af met een kapsel. Normaliter is dit een dun, cellofaan-achtig vlies. Door irritatie (vocht, bloed of andere oorzaken) kan dat dunne vliesje verdikken en verharden. Dit zal uiteindelijk leiden tot pijn en vormverandering. Vroeger trad zeer regelmatig kapselvorming op. Door de ontwikkeling in de buitenkant  van de protheses is de kans  hierop sterk afgenomen en komt het nog maar heel weinig voor dat mensen binnen 10 jaar een her operatie moeten ondergaan wegens kapselvorming.

Controle blijft van belang

Indien u kiest voor implantaten is het van belang deze periodiek te laten controleren. Een plastisch chirurg zal vanaf 10 jaar na de operatie jaarlijks of om het jaar kijken of uw implantaten nog in goede conditie verkeren. Indien dit niet het geval is kan het eventueel nodig zijn om het implantaat te vervangen.

Borstvergroting door middel van lipofilling

Sommige vrouwen hebben een borst besparende operatie ondergaan als gevolg van bijvoorbeeld borstkanker.  In de borst zijn dan bepaalde ‘lege’ gebieden aanwezig die de vorm van de borst ernstig aantasten en door de bestraling is de borst ook stugger geworden.  Voor deze groep vrouwen is de behandeling ‘lipofilling’ zeer geschikt. Door het inbrengen van lichaamseigen vet neemt niet alleen het volume, en daarmee de symmetrie, toe maar wordt de borst ook weer wat soepeler.

Lichaamseigen weefsel

Lipofilling is een techniek waarbij lichaamseigen vet via kleine buisjes wordt weggezogen (liposuctie) en na opwerken weer teruggeplaatst op een andere plek in het lichaam. Aangezien de vrouwelijke borsten voor een groot deel uit vet bestaan, is lipofilling soms een geschikte oplossing.

Natuurlijke resultaten

De techniek van lipofilling is de laatste jaren sterk verbeterd en geperfectioneerd. Ikzelf heb deze techniek vaak toegepast en daarmee ook mooie resultaten behaald.  Ook vrouwen die op zoek zijn naar een beperkte vergroting van de borsten kan dit aanspreken. Bovendien kan, afhankelijk van de uitgangssituatie,  de vorm soms wat natuurlijker ogen dan wanneer een implantaat is geplaatst. Voor vrouwen waarbij het de wens is om meerdere cupmaten omhoog te gaan is het plaatsen van een implantaat de beste oplossing.

Ik nodig u graag uit meer te lezen over de behandeling door middel van lipofillling.

Borstvergroting: Het consult

Het borstvergroting consult

Gratis en vrijblijvend advies

Het consult is een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis.  In dit gesprek zullen een aantal belangrijke zaken worden besproken. Allereerst natuurlijk uw verwachtingen van de borstvergroting. Na het doen van enkele noodzakelijke metingen zal ik op basis van uw specifieke situatie de meest geschikte behandeling voorstellen en uitleggen welk resultaat u daarvan kunt verwachten.

Uw medische conditie en achtergrond is belangrijk

Bij een borstvergroting is het belangrijk om te weten of borstkanker voorkomt in uw familie. Resultaten van eventuele mammogrammen zijn ook zeer relevant en ik vraag u dan ook deze mee te nemen naar het consult.
Tijdens het consult zal ik ook uw borsten moeten controleren en gedetailleerde metingen doen van de grootte en vorm van uw borsten.  Tevens zal ik de kwaliteit van de huid beoordelen, maar ook de plaatsing van de tepels en tepelhof.

Soort implantaat:
Implantaten zijn er in heel veel verschillende vormen en maten. Aan de hand van uw wensen, achtergrond en lichamelijke kenmerken zal ik u adviseren een rond of een druppelvormig (anatomisch) implantaat te kiezen. Verschillende vormen protheses hebben verschillende functies en risico’s zodat daar een weloverwogen keuze in gemaakt moet worden.
Hetzelfde geldt voor het volume. Aan de hand van pasprotheses zullen we bekijken welk resultaat in uw geval haalbaar en veilig is.

Plaatsing implantaat:
Een implantaat kan onder de spier of op de spier, onder de klier, worden geplaatst. Beide posities hebben hun voor- en nadelen en afhankelijk van uw situatie zal ik u hierin adviseren.

Het consult is een gesprek voor u

U krijgt uiteraard de ruimte om vragen te stellen. Dat is ook belangrijk. Het consult is een gesprek voor u en voor niemand anders. Ik probeer u dan ook zo goed mogelijk te informeren. U moet namelijk een weloverwogen keuze kunnen maken ten aanzien van de dokter die u gaat behandelen, de behandeling zelf en de kliniek.

Altijd met Plastisch Chirurg en Consulente

Het consult is meer dan alleen een intake gesprek. Wij vinden het van groot belang dat u tijdens dit gesprek alle informatie heeft om tot een goede beslissing te komen. Daarbij hoort ook praktische informatie rondom de ingreep. U heeft na het gesprek met mij altijd een gesprek met een consulente die u van alle praktische informatie voorziet.

Lees ook:

Hoe gaat een Borstvergroting in zijn werk?

Wat er gebeurt er tijdens de ingreep?

Als Plastisch Chirurg heb ik deze ingreep al vele malen uitgevoerd maar voor u is het waarschijnlijk de eerste keer.  Ik zal u daarom in het kort uitleggen wat ik en mijn team doen tijdens een borstvergroting. Indien u daarover meer informatie wilt kunt u dit uiteraard vragen tijdens het consult.

Stap 1 – Anesthesie

Een borstvergroting vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).  Hiervoor gelden een aantal regels. De anesthesist en ikzelf zullen u tijdig informeren over deze regels.

Stap 2 – De incisie

De insneden ( incisies) maken we meestal in of net boven de plooi onder de borst. Dit om de zichtbaarheid van littekens te minimaliseren. De keuze voor de incisie bepalen we aan de hand van het type implantaat en de mate van borstvergroting maar ook uw specifieke lichaamseigenschappen spelen daarin een rol. Meestal is deze 4-5 cm lang. Bij een borstlift worden andere littekens gemaakt.

Stap 3 – Het plaatsen van de borstimplantaten

Als de incisie is gemaakt, kan de plaatsing van het implantaat op 2 manieren plaatsvinden:

 1. Onder de borstspier
 2. Direct achter het borstweefsel ( boven de borstspier)

De keuze voor plaatsing hangt af van het type implantaat,  mate van borstvergroting en uw lichaamseigenschappen en wensen. Beiden hebben hun voor- en nadelen die ik met u zal bespreken.

Stap 4 – Het sluiten van de incisie

Met gelaagde hechtingen sluiten we de incisies. Het borstweefsel en de huid sluiten we met oplosbare hechtingen aan de binnenkant. De incisie lijnen zullen na verloop van tijd vervagen.

Stap 5 – Het resultaat bekijken

De resultaten van borstvergroting zijn direct zichtbaar. U zult echter een paar weken tot maanden moeten wachten om het echte eindresultaat te kunnen bekijken. Dan zal de zwelling zijn verdwenen, heeft de borst zijn definitieve vorm aangenomen en zijn de wondgebieden volledig genezen.

De resultaten van een borstvergroting

De resultaten van een borstvergroting

Uiteraard zijn de resultaten van de ingreep direct zichtbaar.  Door de zwelling zal het uiteindelijke resultaat echter nog niet zichtbaar zijn. Dit zal afnemen en ook de incisie lijnen zullen vervagen na verloop van tijd.

Het resultaat wordt beter en beter

U zult steeds blijer worden naarmate het herstel vordert. Het is wel van belang dat u daarbij de opgegeven instructies opvolgt.  De afspraken na de ingreep zijn ook belangrijk. Verzuimt u alstublieft niet om op deze afspraken te verschijnen. Het is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Het vervangen van borstimplantaten

Borstimplantaten zijn (nog) niet ontworpen om een leven lang mee te gaan. De implantaten zullen eens moeten worden vervangen. Om die reden kunt u een jaarlijkse afspraak maken bij mij. Ik kan uw borsten dan controleren en de implantaten bekijken op vorm, kapselvorming en kwaliteit

Borsten kunnen ook na een borstvergroting weer gaan hangen.  Gewichtsschommelingen, veroudering, hormonale factoren en de zwaartekracht zijn belangrijke oorzaken.. Het vervangen van implantaten of bijvoorbeeld een borstlift kunnen dan de gewenste  vorm van uw borst weer terug brengen.

Wat zijn de risico's en complicaties van een Borstvergroting? Is het veilig?

Is een borstvergroting veilig ?

Het is antwoord is eenvoudig: ja, een borstvergroting is veilig. Er zijn echter zoals bij iedere chirurgische ingreep risico’s op complicaties. U moet daarvan bewust zijn en u moet de keuze voor de ingreep ook bewust maken.

Wat zijn mogelijk risico’s van een borstvergroting?

 • Verminderd of veranderd gevoel in de tepel
 • Kapselvorming
 • Huidrimpeling rondom het implantaat
 • Aanhoudende pijn

Bovenstaande komt niet tot nauwelijks voor, maar ik moet het u wel vertellen. Uiteraard bespreken we dit uitgebreid tijdens het consult.  Het is belangrijk om daar al uw vragen te stellen. Het is belangrijk dat u met een gerust hart de borstvergroting kunt ondergaan.

Hoe veilig zijn borstimplantaten?

Borstimplantaten die ik gebruik zijn veilig en niet schadelijk voor uw gezondheid. Bij Boerhaave Medisch Centrum werk ik alleen met Mentor en Allergan implantaten. Dit zijn al vele jaren de beste en veiligste implantaten op de markt. Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien geen verband aangetoond tussen borstimplantaten en bijvoorbeeld auto-immuunziekten of kanker.

Belangrijk om te weten

 • Borstimplantaten gaan meestal geen leven lang mee. Een toekomstige ingreep kan nodig zijn om één of beide implantaten te vervangen.
 • Zwangerschappen, gewichtsverlies maar ook de menopauze kan ook het uiterlijk en vorm van uw vergrote borsten veranderen.
 • Na een borstvergroting blijft u onder controle. De gezondheid van uw borsten en de toestand van de implantaten moeten regelmatig bekeken worden.

 

Veelgestelde vragen?

Welke vragen hebben andere vrouwen al gesteld?

Uw vragen zijn zeer persoonlijk en daarom niet altijd te voorspellen. In de loop der jaren zie ik wel bepaalde vragen steeds opnieuw voorbijkomen.  Ik heb geprobeerd een korte opsomming te maken. Misschien helpt dit u om de juiste keuze te maken.

 • Waar zult u mijn borstvergroting operatie uitvoeren?

Het Boerhaave Medisch Centrum in Amsterdam is volledig ingericht op Plastische Chirurgie. Alles is er hier op gericht om u goed te kunnen behandelen. U kunt de kliniek alvast van binnen bekijken.

 • Hoe vaak zal mijn borstimplantaat moeten worden vervangen?

Uiteraard hangt dat van een groot aantal factoren af. Uw leeftijd, gezondheid en leefstijl zijn onder andere bepalend. Zwangerschap, ouder worden en grote gewichtsschommelingen kunnen daarin ook een rol spelen. Bovendien verslapt de huid met het ouder worden, waardoor borsten kunnen gaan hangen en minder vol lijken. De duurzaamheid van een borstvergroting kan dan ook enorm variëren.  Meestal zal een implantaat na 15 tot 30 jaar moeten worden vervangen.

 • Kan ik nog borstvoeding geven na de ingreep?

Meestal adviseer ik om een borstvergroting te doen na de laatste zwangerschap. Dit omdat een zwangerschap een negatieve invloed kan hebben op het eindresultaat. Bovendien is het inderdaad zo dat een borstvergroting ervoor kan zorgen dan de melkklieren zijn beschadigd maar dat hangt sterk af van de soort ingreep die is uitgevoerd. Uw vermogen om borstvoeding te geven kan daardoor  zijn verminderd. De kans dat u geen borstvoeding kunt geven is niet groot.

 • Heeft voor-en-na foto’s bekijken zin zodat het mogelijke eindresultaat kan worden ingeschat?

Ja, het bekijken van voor- en na foto’s kan een beter idee geven van het te verwachten eindresultaat. Maar het is ook lastig omdat degene van wie u de foto’s bekijkt nooit precies dezelfde uitgangssituatie had als u die heeft, en daarmee is het te voorspellen resultaat ook anders.

 

Ik zal u  een realistisch beeld scheppen van het te verwachten eindresultaat. Bovendien is het zo dat wij van u ook voor- en na foto’s maken voor uw eigen dossier. Deze blijven uiteraard anoniem en worden zonder uw toestemming nooit aan andere patiënten getoond.

Gerelateerde behandelingen:
Bekijk de animatie:

Prijs:
v.a. € 3000
Anesthesie:
Algehele Anesthesie
Verblijf:
Met overnachting
Operatieduur:
1-1,5 uur
Hersteltijd:
4 - 14 dagen
Maak een Afspraak
Laden....